bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.04.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie treści

Aktualne zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia wilii Teodora Sixta wraz z montażem dla zadania „ Rewitalizacja willi Teodora Sixta przy ul. Mickiewicza 24 w Bielsku-Białej.”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym nr 1/2020/PN

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty_nowy

Odpowiedzi z 30.01.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 30.01.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 28.01.2020 r.

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu (28.01.2020 r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana terminu

Odpowiedź na pytanie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załacznik nr 3a - Oświadczenie wykonawcy (1)

Załacznik nr 3b - Oświadczenie wykonawcy (2)

Załacznik nr 3c - Przynależność do grupy kapitałowej

Załacznik nr 3d - Oświadczenie dotyczące obowiązku podatkowego

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 5 - Wzór umowyPlan postępowań 2020 r. - linkOpublikował: Aleksandra Kosior
Publikacja dnia: 20.04.2020
Podpisał: Jakub Paździora
Dokument z dnia: 06.05.2015
Dokument oglądany razy: 5 080