bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.07.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Nowy przetarg

Aktualne zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / zaktualizowane, 04.07.2019 r./

Zmiana treści SIWZ / zaktualizowane, 04.07.2019 r./

Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / zaktualizowany, 04.07.2019/

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz parametrów techniczno użytkowych / zaktualizowany, 04.07.2019/

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści specyfikacji

Wyjaśnienia treści specyfikacji

Ogłoszenie o zamówieniu


Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków

Załącznik nr 6 do SIWZ - DRUK OFERTA

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz parametrów techniczno użytkowych


Plan postępowań 2019 r. - linkOpublikował: Aleksandra Kosior
Publikacja dnia: 26.07.2019
Podpisał: Jakub Paździora
Dokument z dnia: 06.05.2015
Dokument oglądany razy: 2 022