bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Aktualne zamówienia publiczne

Wykonanie tynków wewnętrznych oraz systemu parkingowego, CCTV, SSWiN dla zadania

„ Rewitalizacja willi Teodora Sixta przy ul. Mickiewicza 24 w Bielsku-Białej.”

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 2 – Wykaz robót
Załącznik nr 3 – Wykaz osób
Załącznik nr 4 – Formularz oferty
Załącznik nr 5 – Wzór umowy
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 – Przedmiary robót (plik nr 1, plik nr 2)
Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 9 – Harmonogram prac

Odpowiedzi do pytań związanych z SIWZ z dnia 29.04.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyOpublikował: Aleksandra Kosior
Publikacja dnia: 21.05.2019
Podpisał: Jakub Paździora
Dokument z dnia: 06.05.2015
Dokument oglądany razy: 1 000