bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.04.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zamówienia publiczne - archiwum

Przekierowanie do zakładki Archiwum - przetargi do 2018 r.

2. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OCHRONĘ BUDYNKU I MIENIA GALERII BIELSKIEJ BWA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - link

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - link

Informacja z otwarcia ofert - link

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – link

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy 1

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy 2

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 5 - Wzór – umowa

1. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NADZÓR AUTORSKI

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - link

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - link

Informacja z otwarcia ofert - link

Ogłoszenie o zamówieniu – link

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – link

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 5 - Wzór – umowa

Załącznik nr 6 - Wykaz usług

Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa i projekt aranżacji

Klauzula informacyjna - linkOpublikował: Aleksandra Kosior
Publikacja dnia: 16.04.2019
Podpisał: Aleksandra Kosior
Dokument z dnia: 05.03.2018
Dokument oglądany razy: 452