bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja - informacja z otwarcia ofert

Aktualne zamówienia publiczne

 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NADZÓR AUTORSKI

Ogłoszenie o zamówieniu – link

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – link

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 5 - Wzór – umowa

Załącznik nr 6 - Wykaz usług

Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa i projekt aranżacji

Klauzula informacyjna - linkOpublikował: Aleksandra Kosior
Publikacja dnia: 01.06.2018
Podpisał: Jakub Paździora
Dokument z dnia: 06.05.2015
Dokument oglądany razy: 901